Impressum

2022-02-22 Aparthotel Kachelot Borkum

Kachelot Hotel Betriebs GmbH
Goethestraße 18
26757 Borkum

Tel.: +49 (0)49 22 / 304 – 0
Fax: +49 (0)49 22 / 304 – 911
E-Mail: aparthotel@kachelot-borkum.de

Bedrijfsleider: Geschäftsführer Zvonko Jurinjak, Oliver Klaassen
Handelsregister: Aurich HRB 205995
BTW-nr.: DE348033901

Disclaimer

De informatie op deze website wordt uiterst zorgvuldig samengesteld. Wij geven echter geen garanties met betrekking tot de juistheid van de inhoud. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade die verband houdt met het gebruik van deze website.

We zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina’s die toegankelijk zijn via links op onze site. Alle informatie op onze website is onder voorbehoud. Als een voorwaarde ongeldig is op grond van de wet, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige voorwaarden. Voor verkeerde informatie kunnen wij slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van grove nalatigheid. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.

Privacyverklaring

Hieronder leggen we uit welke informatie er tijdens uw bezoek aan onze websites geregistreerd wordt en hoe deze gebruikt wordt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde identificeerbare natuurlijke persoon. Daartoe behoren gegevens als uw echte naam, uw adres en uw telefoonnummer. Informatie die niet direct met uw echte identiteit in verband kan worden gebracht – bijv. bij de favorieten opgeslagen webpagina’s of het aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonsgegevens.

Vergaring en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers automatisch tijdelijk de verbindingsgegevens van uw computer op, alsmede de pagina’s van onze website die u bezoekt, de datum en de duur van uw bezoeker, de specificaties van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt. Meer persoonsgegevens worden niet geregistreerd, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. in het kader van een aanvraag.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend met het oog op het technisch beheer van onze webpagina’s en om te kunnen antwoorden op uw aanvragen.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of op een andere wijze overgedragen aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken in de regel geen cookies op onze website. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden zogenaamde sessiecookies gebruikt, die gegevens betreffende de technische sessiebesturing in het geheugen van uw browser opslaan. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden.

Verder wijzen wij erop dat alle gangbare browsers doorgaans functies bevatten die het beheer of de uitschakeling van cookies mogelijk maken.

Gebruik van Piwik

We maken op deze website gebruik van Piwik (http://www.piwik.org), een open-source-analysesoftware. Piwik werkt met cookies die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken uw gebruik van onze website te analyseren. Wij benutten deze informatie uitsluitend om ons internetaanbod te verbeteren. De aldus verkregen informatie zal in geen geval doorgegeven worden aan derden of op een andere manier verwerkt worden.

Bij alle door Piwik geregistreerde IP-adressen wordt automatisch de laatste tupel verwijderd. Bijgevolg kunnen er geen conclusies getrokken worden met betrekking tot uw computer en u als gebruiker.

Wij wensen nogmaals te benadrukken dat de gangbare browsers kunnen worden uitgebreid met plug-ins die het vergaren van gegevens verhinderen.